นานาสาระ


สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561
        เก็บความสนุกสนานเล็กๆ  ในการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี ๒๕๖๑  มาฝากนะคะ


12 เมษายน  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณรบวชภาคฤดูร้อนค่ะ

13-15 เมษยน ของทุกปี  ที่ถนนหน้าบ้าน ถนนสายอยุธยา-เสนา (สายใน)
ตั้งแต่สายๆ จนค่ำ  มีเปียก
กันมากมายค่ะ 

17 เมษายน  ชาว กศน.อำเภอเสนา สรงน้ำพระพุทธรูป  และรดน้ำขอพรผู้บริหาร
มีเปียกกันเล็กน้อย ค่ะ


บล็อกอาจารย์เอกชัย ยุติศรีสวัสดีปีจอ 2561
        28 ธันวาคม 2561  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนาได้ทำอาหารทานร่วมกัน  มอบของขวัญเล็กๆ น้อยๆ ให้กัน  นำของขวัญมาจับสลาก  และจับรางวัลพิเศษ  พร้อมกับรับพรปีใหม่จากท่าน ผอ.วิญญา คงฉิม  ท่ามกลางอากาศหนาวๆ ค่ะ  เก็บภาพต้อนรับปีจอมาฝากนะคะ


ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
        21 ธันวาคม 2560  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนา  ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากร กศน.อำเภอเสนา  และประธานองค์กรนักศึกษาทั้ง 18 กลุ่ม  ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560  แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561  เลือกประธานองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอเสนาแทนคนเก่าที่จบหลักสูตรไปแล้ว (คนยืนสวมเสื้อเชิ้ตขาว)  และสวัสดีปีใหม่คณะกรรมการสถานศึกษาด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

 รับนโยบายและวางแผนการดำเนินงาน
        เก็บภาพการเข้าร่วมประชุม  จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มาฝากเล็กๆ น้อยๆ นะคะ

        11 ตุลาคม 2560  เจ้าหน้าที่งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้าร่วมประชุมวางแผนการลงทะเบียนเรียน  และแนวทางการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภาคเรียนที่ 2/2560  ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ    

        30 ตุลาคม 2560  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน  ร่วมกันตรวจไขว้เอกสารการจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ภาคเรียนที่ 1/2560  (กศน.อำเภอเสนาตรวจไขว้กับ กศน.อำเภอบางซ้าย)  ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ 
  
        13 พฤศจิกายน 2560  เข้าร่วมประชุมตามโครงการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2561  ที่โรงแรมคลาสสิคคามิโอ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันที่ต้องรำลึกแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่
        เก็บภาพร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ที่วัดสามกอ  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  24-27 คุลาคม 2560  มาฝากดังนี้ค่ะ

จิตน่ะอาสา  แต่กายไม่ค่อยจะอาสา 
 
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศที่พระองค์พระราชทาน

ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง

25 พฤศจิกายน 2560  ชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
        สิงหาคม 2560  บุคลากร กศน.อำเภอเสนา  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  นักศึกษา  และประชาชนที่มีจิตศรัทธา  ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อหาทุนในการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์  และจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการศึกษา  โดยมีท่านเจ้าอาวาสวัดแก้วสุวรรณเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนายอำเภอเสนาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  เก็บบุญเก็บภาพมาฝากนะคะ

 
 สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๐
               สงกรานต์ปี ๒๕๖๐ นี้  ได้ร่วมทำบุญ  รดน้ำขอพรผู้ใหญ่  และดูการละเล่น  สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยให้พอเย็นกายเย็นใจค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

               11 เมษายน 2560  บุคลากรของ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมทำบุญ  และรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            

               13-15 เมษยน 2560  ตลอดเส้นทางถนนสายอยุธยา-เสนา (สายใน)  มีรถบรรทุกคนบรรทุกน้ำมาสาดคนข้างทาง  คนข้างทางก็เอาน้ำสาดคนบนรถเล่นกันสนุกสนาน  ตั้งแต่สายๆ จนค่ำ 

               18 เมษายน 2560  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  กรรมการสถานศึกษา  องค์กรนักศึกษา  ร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมและประชุมกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนา  และรดน้ำขอพรกรรมการสถานศึกษา  ที่ กศน.อำเภอเสนา
กำไรชีวิต
        หน้าที่ของ “แม่” ให้ชีวิต  ให้การอบรมเลี้ยงดู  ให้การศึกษา  ให้อาชีพ  หากเปรียบเป็นการลงทุนตอนนี้ชีวิตฉันได้กำไรแล้วล่ะ  ต่อนี้ไปฉันจะเป็นเพียงที่ปรึกษา ให้กำลังใจ และเฝ้ามองดูเขาเติบโต  เป็นคนดี  เป็นประโยชน์  ทดแทนคุณแผ่นดินต่อไปลงนามถวายพระพร  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        10 สิงหาคม 2559  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  ได้เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพร   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  ศาลาสหทัยสมาคม  พระบรมมหาราชวัง  ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง    บันทึกภาพในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีมาฝากค่ะร่วมงานกับเครือข่าย
        ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558  ได้ร่วมงานหลายๆ กิจกรรมกับภาคีเครือข่ายทั้ง กศน. ด้วยกัน  และหน่วยงานอื่น  เลยเก็บภาพไว้จำและนำมาฝากด้วยดังนี้ค่ะ

18 ตุลาคม 2558  ร่วมเป็นกรรมการกลางสนามสอบ  การสอบบรรจุข้าราชการสังกัด กศน.  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  จัดโดยสำนักงาน กศน.

 
20 พฤศจิกายน 2558  ร่วมเลี้ยงส่งผู้บริหารและข้าราชการครู  ผอ.จิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ย้ายจาก กศน.อำเภอเสนาไป กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  ผอ.บุญธิดา ย้ายจาก กศน.อำเภอนครหลวงไปจังหวัดสมุทร์สาคร  ผอ.จิราภรณ์ ย้ายจาก กศน.อำเภอบ้านแพรกไป กทม.  ครูเอื้อง ย้ายจาก กศน.อำเภอนครหลวงไปจังหวัดอุบลราชธานี
และเลี้ยงรับ
 
ผอ.จอย กศน.อำเภอบ้านแพรก  ที่ กศน.อำเภอเสนา
จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16 ธันวาคม 2558  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันท์พระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระสังฆราช  ที่วัดสามกอ  อำเภอเสนา  จัดโดยอำเภอเสนา

18 ธันวาคม 2558  ร่วมพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก  เดินจากหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาถึงสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง  จัดโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วัน กศน. 2558

        8 กันยายน 2558  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ  ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายในงานประกอบด้วย  

        พิธีมอบรางวัลให้กับบุคคล  สถานศึกษา  และเครือข่ายที่จัด ส่งเสริม สนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน  ปีนี้ กศน.อำเภอเสนาได้รับรางวัลสถานศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ดีเด่น  กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ดีเด่น  ผู้อำนวยการสถานศึกษารองชนะเลิศอันดับที่ ฝ่ายงานการศึกษาต่อเนื่องดีเด่น  ฝ่ายงานการศึกษาขั้นพื้นฐานรองชนะเลิศอันดับที่ ครู กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ดีเด่น  ศิษย์เก่าดีเด่น  เครือข่ายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ดีเด่น  และเครือข่ายผู้นำชุมชนตำบลบ้านหลวงดีเด่นค่ะ 

        ภายในงานจัดแสดงผลงานการส่งเสริมอาชีพ  การส่งเสริมการอ่าน  และโครงงานของนักศึกษาทั้ง 16 อำเภอ  กศน.อำเภอเสนาได้นำโครงงานโคมไฟจากวัสดุเหลือใช้  โครงงานพลังงานไฟฟ้าจากดิน  และโครงงานเตาชีวมวลที่ชนะจากการประกวดโครงงานของนักศึกษาไปจัดแดสงค่ะ    

        ปิดท้ายด้วยการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มศูนย์ค่ะ  ได้แก่กลุ่มบ้านแพน  กลุ่มพุทธรักษา  กลุ่ม PBB  และกลุ่มบ้านราชเรือหลวง  เก็บภาพมาฝากนะคะ

        8 กันยายน 2559 ปีนี้สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนเดิม ภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลให้กับบุคคล สถานศึกษา และเครือข่ายที่จัด ส่งเสริม สนับสนุนงานการศึกษานอกโรงเรียน (ปีนี้ กศน.อำเภอเสนาได้รางวัลสถานศึกษาดีเด่นค่ะ) มีการสาธิตและจำหน่ายผลงานการส่งเสริมอาชีพจาก 16 อำเภอ และจัดแสดงมุมส่งเสริมการอ่านด้วยค่ะ เก็บภาพเบื้องหน้าเบื้องหลังเล็กๆ มาฝากนะคะ
 

ต้อนรับบุคลากรใหม่
        เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2558  กศน.อำเภอเสนาได้ต้อนรับครูสุภาพร บุญพิมพ์  ตำแหน่งข้าราชการครู  ซึ่งย้ายมาจาก กศน.อำเภอลาดหลุมแก้วค่ะ  พร้อมนี้คณะที่เดินทางมาส่งได้ศึกษาดูงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลสามกอ  และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านโพธิ์ด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

 สงกรานต์บ้านเรา "กศน.อำเภอเสนา"
        20 เมษายน 2558  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  พร้อมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์  เริ่มด้วยสรงน้ำพระ  รดน้ำขอพรผู้ใหญ่  และสาดน้ำกันเล็กน้อย  เก็บภาพมาฝากค่ะ

 พระเทพทรงบุญ


เนื้อเพลง : พระเทพทรงบุญ
ผู้ประพันธ์เพลง : ครูลพ บุรีรัตน์
นักร้อง : คัฑลียา มารศรี...ดนตรี...

...เจริญลาภ
เจริญยศ เจริญวัย
เจริญใน บุญบารมีเลิศล้ำ
สมเด็จพระเทพที่ฟ้า
ส่งมาช่วยนำ..
เจริญรอยธรรม
เจริญรอยไทย
...ด้านกวีศรีประชา
ข้าบาทไพร่ฟ้า
เทิดพระปรีชาทั่วไป
ร้อยกรองบทกลอน
ซึ้งซ่อนงานศิลป์ของไทย
แหละเป็นหลักชัย
ของนักเพลงสยาม
...เอาใจร่วม
มารวมร้อยเป็นเกลียวกลม
ทอแทนพรม
ปูรองลาดพระบาทตาม
แล้วโปรยไม้ดอกหมื่นสี
ที่พรมลาดงาม
บูชาในนามนักเพลงทุกคน
...เมื่อพระเทพสถิตใน
ขอให้ปวงภัย
จงหลบเลี่ยงไปให้พ้น
ด้วยแรงบุญญา
ด้วยพรจากฟ้าเบื้องบน
โปรดบันดาลดล
ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
...ดนตรี...
...เอาใจร่วม
มารวมร้อยเป็นเกลียวกลม
ทอแทนพรม
ปูรองลาดพระบาทตาม
แล้วโปรยไม้ดอกหมื่นสี
ที่พรมลาดงาม
บูชาในนามนักเพลงทุกคน
...เมื่อพระเทพสถิตใน
ขอให้ปวงภัย
จงหลบเลี่ยงไปให้พ้น
ด้วยแรงบุญญา
ด้วยพรจากฟ้าเบื้องบน
โปรดบันดาลดล
ให้พระองค์ทรงพระเจริญ
**************************************************

ภาพแห่งความหลังภาพแห่งความภาคภูมิใจ

พระนครศรีอยุธยา  2542

พระนครศรีอยุธยา 2542

อ่างทอง 2536

อ่างทอง 2534โยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
        เก็บภาพงานเลี้ยงส่งเลี้ยงรับผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ  ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2558  มาฝากค่ะ


  
        28 มกราคม 2558  เลี้ยงส่ง ผอ.พานิช ศรีงาม  จาก กศน.อำเภอเสนา  ที่ร้านอาหารต้นไม้  และ 29 มกราคม 2558  เดินทางไปส่งที่ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ

        29 มกราคม 2558  เลี้ยงส่ง ผอ.อำพรศิลป์ ลิมาภิรักษ์  จาก กศน.อำเภอบางปะหัน  และ ผอ.อำนาจ โตน้ำ  จาก กศน.อำเภอบ้านแพรก  ไปต่างจังหวัด  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

 
        30 มกราคม 2558  เลี้ยงรับ ผอ.จิรวัฒน์ ไทยเกื้อ  จาก กศน.อำเภอบางบาล  มา กศน.อำเภอเสนา  ที่ กศน.อำเภอเสนาค่ะจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
        17-19 พฤศจิกายน 2557  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสนา พร้อมด้วยหัวหน้างานการศึกษาพื้นฐาน หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง หัวหน้างานการศึกษาตามอัธยาศัย และงานแผนงาน  ได้ไปร่วมประชุมตามโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐมค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ


 
 
ภาพจากห้องประชุมค่ะ  

ภาพผ่อนคลายยามเย็นและยามเช้าค่ะ  
(พระศรีศากยะทศพลญาณ  มหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฏกหินอ่อน  และพระอาทิตย์ขึ้นที่นครปฐม)ด้วยรักและผูกพัน
        สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผอ.ภัชราพร มีรสสม  ครูแปด  และครูป้อม  ที่ห้องประชุม อบจ.พระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557  และจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ที่เลื่อนตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสำนักงาน กศน.  ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังกวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557  เก็บภาพในงานมาฝากค่ะ


 
งานมุทิตาจิต

งานเลี้ยงแสดงความยินดี

สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการตำแหน่งครู กศน.ตำบล
         25 สิงหาคม 2557  ครูแหม่มไปร่วมจัดทำคะแนนสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การสอบครั้งนี้ครู ศรช. ของ กศน.อำเภอเสนาได้เป็นพนักงานราชการ 2 คน  ขอแสดงความยินดีกับครูเมย์ และครูแตมด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ


 
แด่แม่...


            
        แม่ละเมียด สะมะโน  ลาจากพ่ออุดม สะมะโน และลูกทั้งสามคน (จินดา สมเดช วันดี)  ไปเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2557 นับถึงวันนี้ 8 สิงหาคม 2557 ครบหนึ่งร้อยวันแล้ว  เลยเก็บประวัติแม่บางส่วนและภาพบางส่วนจากงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 4 พฤษภาคม 2557 มาไว้ระลึกถึงค่ะ
........คุณแม่ละเมียด สะมะโน  เป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างของผู้มีคุณธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต  ขอยกตัวอย่างดังนี้
ด้านความขยัน ความอุตสาหะ  ตั้งแต่ลูกๆ จำความได้ แม่เป็นผู้ที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิต เพื่อสร้างฐานะและเพื่ออนาคตของลูก ไม่เคยย่อท้อ ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยให้ลูกฟัง
ด้านความประหยัด  เงินทองที่หามาได้แม่จะเก็บเล็กผสมน้อยจนมีฐานะมั่นคง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็น แต่ไม่เคยให้ลูกอดอยาก และสอนลูกๆ เสมอว่าเงินทองนั้นกว่าจะหาได้มาต้องเหนื่อยยาก ให้รู้จักใช้ให้คุ้มค่า
ด้านความกตัญญูและความมีน้ำใจ  แม่จะสอนเสมอว่า ใครที่มีบุญคุณช่วยเหลือเราเราต้องจำไว้ และเมื่อมีโอกาสต้องตอบแทนบุญคุณ คำหนึ่งที่ลูกๆ จำได้คือ แม้ข้าวเพียงหนึ่งคำน้ำเพียงหนึ่งขันใครเขาให้เรากินเราอย่าลืมบุญคุณเขา  และต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา แม่จะสอนว่าจะทำอะไรอย่าให้ใครเขาเดือนร้อน ยิ่งเป็นข้าราชการต้องทำตัวให้เหมาะสม ต้องให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อกับเรา อย่าดุ อย่าว่าเขาในเรื่องที่เขาไม่รู้ อย่าดูถูกคนอื่น เขาอาจเป็นตาสีตาสาอย่างแม่........


        เก็นภาพบางส่วนทำบุญ 100 วัน และเก็บอัฐิแม่ ที่วัดเสาธง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557


        เก็บภาพบางส่วนทำบุญ 1 ปีที่แม่จากไป ที่วัดเสาธง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558

 
 


        เก็บภาพบางส่วนทำบุญ 2 ปีที่แม่จากไป ที่วัดเสาธง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559        เก็บภาพบางส่วนถวายสังฆทาน 3 ปีที่แม่จากไป  ที่ห้องพ่อ  บ้านครูแหม่ม  เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2560

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนา "คนใหม่"
        เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  กศน.อำเภอเสนาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2556  เป็นการพบปะกันครั้งแรกของคณะกรรมการชุดใหม่  โดยมีสาระสำคัญคือการรายงานผลการปฏิบัติงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา  แจ้งแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2557  และเลือกประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  โดยมติที่ประชุมได้เลือกนายปรีชา  ดัสดุลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางนมโค เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนาคนใหม่ (ภาพล่าง ยืนตรงกลาง สวมแว่นตาค่ะ)  เก็บภาพการประชุมมาฝากนะคะ
ส่งท้ายปีมะเส็ง...ต้อนรับปีมะเมีย...ที่ กศน.อำเภอเสนา
        เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนาค่ะ  โดยทานอาหารกลางวันร่วมกัน นำของขวัญมาแจกกัน จับของขวัญ และร้องเล่นเต้นรำก่อนวันหยุดช่วงเทศกาลค่ะ  เก็บภาพความสนุกสนานเล็กๆ มาฝากนะคะ

         คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนาหมดวาระ
        เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556  กศน.อำเภอเสนาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา  โดยเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา 10:00 น. วาระการประชุมประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา แนวทางการดำเนินงานต่อไปในปีงบประมาณ 2556 การจัดหาทุนพัฒนาอาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา และการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาชุดใหม่เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาชุดปัจจุบันหมดวาระ  ปิดประชุมเวลา 12:00 น.

เที่ยว "เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสอง

ปันนา" ประเทศสา่ธารณรัฐประชาชนจีน

      เต็มที่กับหน้าที่มาทั้งปีเลยให้รางวัลตัวเองค่ะ  ด้วยการไปเที่ยวกับคณะทัวร์ที่เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ครั้งนี้เป็นทัวร์ทางรถที่สนุก ตื่นเต้น และได้สัมผัสประสบการณ์จริงที่แปลกใหม่ค่ะ เก็บบางเรื่องมาเล่าและเก็บบางภาพมาฝากนะคะ
       สาธารณรัฐประชาชนจีน” (中華人民共和國;)  เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเอเซียตะวันออก ปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน ธงชาติจีนเป็นรูปดาวสีเหลือง 5 ดวงบนพื้นสีแดง (ดาวดวงใหญ่หมายถึงพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเป็นผู้นำ ดาวเล็กทั้ง 4 ดวง หมายถึง ชนชั้น ที่ประกอบขึ้นเป็นสังคมจีน คือ ชนชั้นกรรมกร ชนชั้นชาวนา ชนชั้นนายทุนน้อย และชนชั้นนายทุนแห่งชาติ) แบ่งการปกครองออกเป็น 23 มณฑล 5 เขตปกครองตนเอง 4 เทศบาลนคร และ 2 เขตบริหารพิเศษ เมืองหลวงอยู่ที่ปักกิ่ง มีพื้นที่ทั้งหมดใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับที่ 3 มีประชากรมากที่สุดในโลก 56 ชนเผ่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ใช้ภาษาจีนกลางเป็นภาษาราชการ หน่วยเงินตราเป็นหยวน (1 หยวน ประมาณ 5 บาท ค่ะ)
        “เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา” (西双版纳)  มีเมืองเอกอยู่ที่เชียงรุ่ง ประชากรมีหลายชนเผ่า (เป็นชนเผ่าไทมากที่สุด) ตั้งอยู่ทางใต้สุดมณฑลยูนนาน เป็นเมืองที่รุ่งเรืองทันสมัยกลางที่ลุ่มหุบเขาริมแม่น้ำโขง มีความอุดมสมบูรณ์ช้างและนกยูงเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของสิบสองปันนา เวลาที่นี่เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมงค่ะ

          ออกเดินทางจาก กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนค่ำของวันที่ 17 เมษายน 2556 ค่ะ ไปสว่างพอดีที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
         18 เมษายน 2556  ทานอาหารเช้าและทำภารกิจส่วนตัวที่เชียงของ I Love You จากนั้นไกด์ไทย (น้องแวม) พานั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงไปยังเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ขึ้นรถนำเที่ยว (ของลาว) ผ่านพิธีการผ่านแดนที่เมืองห้วยทราย ด่านบ่อเต็น (ลาว) ด่านโม่ฮาน (จีน)  มีไกด์ท้องถิ่นจีนมารอรับอีกคนค่ะ (น้องแก้ว) ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวลาว ชาวจีน ป่าเขา (ถนนสายนี้จะมีอุโมงค์ลอดภูเขาเป็นระยะๆ ตลอดเส้นทาง) ไปถึงเมืองเชียงรุ่งจนค่ำ ได้ทานอาหารจีนมื้อแรกด้วยตะเกียบค่ะ (ที่เห็นอาหารทุกมื้อต้องมีผัดผักต่างๆ หมั่นโถ เป็ดหรือไก่อบ น้ำชา ในมื้อเช้าจะมีนมถั่วเหลือง นมสด “ไม่มีกาแฟ” นะคะ) เข้าที่พักโรงแรมจินเฟิ่ง

        19 เมษายน 2556  ชมสวนม่านพิง มีอนุสาวรีย์โจวอินไหล การแสดงสัตว์ (ชาวเมืองนี้สูบบุหรี่จัดและสูบในที่สาธารณะด้วย) การเรียกนกยูงลงมาจากภูเขา (เป็นร้อยๆ ตัวสวยมากค่ะ) ชมเจดีย์แปดเหลี่ยมวัดป่าเจ สวนป่าดงดิบ หมู่บ้านเผ่าอายหนี (“เผ่าอีก้อ” ร่วมเต้นรำกับชนเผ่าด้วยนะคะ) น้ำตกแก้วมังกร ศูนย์วิจัยสิบสองปันนา (มีหมอแมะตรวจฝ่ามือรักษาโรค) ชมโชว์พาราณสีวัฒนธรรมไทลื้อ  ปิดท้ายด้วยการช้อปปิ้งถนนคนเดินค่ะ (เป็นช่วงเทศกาลฉลองปีใหม่ “สงกรานต์” พอดี)

        20 เมษายน 2556 ชมวัดหลวงเมืองลื้อ (เป็นวัดที่ใหญ่มากสวยงามด้วย) หมู่บ้านทำมีด (คนนำขายทุกที่จะพูดไทยคล่องมากและมีเทคนิคการขายน่ารักๆ) โรงงานทำหยกจากคนพิการ (เป็นโรงงานส่งเสริมอาชีพให้คนพิการของทางการจีน) โรงงานทำผลิตภัณฑ์จากเยื่อไม้ไผ่ โรงงานผลิตไข่มุก (เพิ่งรู้ว่าไข่มุกที่มีราคาแพงคือสีทอง สีดำ และสีเทาค่ะ) ศูนย์บำบัดโรคด้วยการนวดฝ่าท้าว ชมวิถีชีวิตแบบบ้านๆ ที่เมืองฮำ (ที่ข้างฝาบ้านกำนันมีภาพบุคคลสำคัญๆ จากหลายๆ ประเทศที่เคยมาเยี่ยมเยือนมากมาย จากไทยก็หลายท่าน) นมัสการพระที่วัดสุทธาวาส ถึงเมืองหล้า ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้า และเข้าพักที่โรงแรมจินชิ่วค่ะ (เป็นที่น่าสังเกตว่าห้องน้ำที่ที่พักจะเป็นแบบสากล แต่ห้องน้ำทั่วเมืองเป็นแบบบ้านๆ ก็เป็นอะไรให้ขำๆ ฮาๆ กันค่ะ) 

        21 เมษายน 2556 ชมตลาดเช้าเมืองหล้า จากนั้นเดินทางไปด่านโม่ฮาน (จีน) ตลอดทางบนภูเขาจะปลูกยางพารา พื้นที่ราบปลูกกล้วยหอม (กล้วยหอมเขียว) ตามหุบเหวปลูกชา ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของเมืองนี้ ผ่านด่านบ่อเต็น (ลาว) ผ่านด่านห้วยทราย (ลาว) นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงกลับอำเภอเชียงของถึงเมืองไทยแล้วค่ะ  เปลี่ยนขึ้นรถนำเที่ยวของไทยไปทานอาหารค่ำที่ร้านแสงจันทร์ริมกว้านพะเยา  จังหวัดพะเยา  และเดินทางกลับถึง กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใกล้สว่างวันที่ 22 เมษายน 2556 ค่ะ

        สรุป “สิบสองปันนา” เป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ท่ามกลางป่าเขา มีความอุดมสมบูรณ์  ชาวไทลื้อมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม และเป็นชนชาตินิยมค่ะ
    


เทศกาลบุญกฐิน  ช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลบุญกฐิน  ในปีนี้ครูแหม่มมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานพระราชทานผ้าพระกฐิน สำนักงาน กศน. ที่วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะ เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2555  และได้ไปชมสถานที่สำคัญๆ อีกหลายแห่งในจังหวัดสุรินทร์ เช่น วัดบูรพาราม อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านท่าสว่าง ศูนย์ฯฝึกสุรินทร์  เลยเก็บบุญเก็บภาพมาฝากค่ะ

สถานที่ทอและจำหน่ายผ้าไหมบ้านท่าสว่างเคยมาแล้วครั้งหนึ่ง ครั้งนี้ได้มาอีก
ก็ยังเห็นมีผู้สนใจมาเยี่ยมชมและซื้อผ้าไหมกันมากมายค่ะ

ศูนย์ฯฝึกสุรินทร์ก็เคยมาแล้ว มาครั้งนี้ได้เห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนชนิดและแปลงปลูกพืชด้วย
เพื่อให้เหมาะกับฤดูกาลและปรับปรุงดินด้วยค่ะ

เก่าไปเก่ามา  เมื่อฤดูโยกย้ายมาเยือน ผอ.ภัชราพร มีรสสม ได้

ย้ายจาก กศน.อำเภอเสนาไปเป็น ผอ.กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555  สับเปลี่ยนกับ ผอ.พานิช ศรีงาม ที่ย้าย

จาก กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยามาเป็น ผอ.กศน.อำเภอเสนาแทน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ค่ะ ผอ.ภัชราพร มีรสสม เคยเป็น ผอ.ที่ กศน.อำเภอเสนา
ช่วงปี 2537-2544 และปี 2550-2555ผอ.พานิช ศรีงาม  เคยเป็น ผอ.ที่ กศน.อำเภอเสนา
ช่วงปี 2544-2550 และกลับมาครั้งนี้ปี 2555

ทำดี..ให้แม่  เดือนสิงหาคมเป็นเดือนแห่งความชุ่มฉ่ำสดชื่น ทั้งคน สัตว์ และต้นไม้ล้วนมีความสุขจากฝน ที่สำคัญเป็นเดือนของ “แม่” ปกติครูแหม่มก็ดูแลพ่อและแม่ทุกวันอยู่แล้วล่ะค่ะ เมื่อถึงเดือนพิเศษก็อยากทำสิ่งพิเศษให้บ้าง เนื่องจากเป็นปีแห่งพุทธยันตรี (2555 + 45 = 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า) เลยเลือกไปบวชชีพราหมณ์ ที่วัดแก้วสุวรรณ ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ตั้งแต่เช้าวันที่ 20 - เช้าวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ท่านเจ้าอาวาสได้บอกบุญมานานแล้วค่ะแต่ไม่มีเวลาไป เมื่อละหน้าที่จากการงาน ครอบครัว และสังคมได้ เลยไปหาอาหารใจให้ตนเอง และทำความดีให้แม่ด้วย  ได้นุ่งขาวห่มขาว รักษาศีล 8 ฝึกปฏิบัติธรรมในแต่ละวันมีการทำวัตรเช้า ตักบาตร ถวายสังฆทาน สมาธิภาวนา ฟังธรรมบรรยาย ทำวัตรเย็น และฟังธรรมบรรยาย (จากเจ้าอาวาสวัดจรเข้ไล่ เจ้าอาวาสวัดเทพมงคล เจ้าอาวาสวัดพยอม พระวัดสามกอ เจ้าอาวาสวัดแก้วสุวรรณ เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม) ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้มีทั้งหญิงและชาย ทั้งเด็กจนถึงผู้ชราค่ะ  เก็บบุญมาฝากนะคะ

จัดหาทุนสร้างห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา     วกเราชาว กศน.อำเภอเสนา อยากได้ห้องประชุมที่เป็นของ เราเองค่ะสำหรับจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย เพื่อความสะดวก ประหยัดค่าเช่าห้องประชุม และให้นักศึกษาผูกพัน  กับสถานศึกษา  เมื่อส่วนกลางไม่ได้จัดสรรงบลงทุนมาให้ จำเป็นต้องจัดหาทุนทางสังคมนะคะ โดยจัดทำ"โครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์จัดหาทุนสร้างห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา" ขึ้น ได้จัดทอดฯ ไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2553 แต่ยังได้ทุนไม่เพียงพอ จึงจัดทอดเพื่อหาเงินสมทบเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมทรง พันธุ์เจริญวรกุล มาร่วมทำบุญด้วยค่ะ  ซึ่งรายได้ทั้งสองครั้งคงเพียงพอในการก่อสร้างโครงร่างพอกันแดดกันฝนไปก่อน แม้จะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็คงใช้ประโยชน์ได้แล้วล่ะค่ะ เก็บภาพเก็บบุญมาฝากนะคะ 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2555  ช่วงบ่ายของวันที่ 10 มิถุนายน 2555 (หลังจากที่จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนในช่วงเช้า)  โดยครั้งนี้สัญจรไปที่ กศน.ตำบลสามกอ ผลการประชุมที่สำคัญมีดังนี้ค่ะ

1. พ้นระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง กศน.ตำบลบ้านหลวงแล้ว แต่

    ผู้รับเหมายังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างใดๆ ทั้งนี้ กศน.จังหวัด
    พระนครศรีอยุธยาจะดำเนินการตามระเบียบต่อไป 
2. กศน.อำเภอเสนาเป็นหน่วยรับสมัครและบันทึกข้อมูลกองทุน
    พัฒนาบทบาทสตรี ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2555
    ได้สมาชิก จำนวน 7,628 คน 
3. กศน.อำเภอเสนาได้ดำเนินการประเมินปรับปรุงและพัฒนา
    หลักสูตรสถานศึกษา เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ซึ่งจะได้นำเสนอ
    คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป
4. กศน.อำเภอเสนาเป็นศูนย์เทียบระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา
    ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกาาตอนปลาย ของเขต
    บริการอำเภอเสนาและอำเภอบางบาล ซึ่งผู้เรียนต้องมีอาชีพมั่นคง
    มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่น้อยกว่า 1 ปี อยู่ในเขต
    บริการ  มีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป และต้องไม่เป็นผู้กำลังเรียนอยู่
    ในสถานศึกาาอื่น
5. กศน.อำเภอเสนา ได้รับงบประมาณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จำนวน
    125,000 บาท โดยจะใช้อาคารเฉลิมพระเกียรติวัดสามกอเป็นศูนย์
    ฝึก
6. มติที่ประชุมเห็นชอบให้ดำเนินการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมี
    วัตถุประสงค์จัดหาทุนสร้างห้องประชุม กศน.อำเภอเสนาเพิ่มเติม
    ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2555 เมื่อเสร็จสิ้นแล้วให้นำเงินไปรวมกับ
    จำนวนเงินเดิมที่มีอยู่ จำนวน 217,635 บาท และให้เริ่มดำเนินการ
    ก่อสร้างทันที


    เที่ยว "มาเลเซีย" ประเทศหนึ่งในกลุ่มประชาคมอาเซี่ยน  ภายใต้เงื่อนไขของเวลา เงินตรา และเรี่ยวแรง มักจะผกผันอยู่เสมอค่ะ เมื่อก่อนร่างกายแข็งแรง พอมีเวลา แต่เงินเดือนยังน้อย ครูแหม่มจะบอกตัวเองว่า “รอก่อน” เดี๋ยวนี้ยังพอมีแรง มีเงินพอ แต่ไม่มีเวลา ก็จะบอกตัวเองอีกว่า “รอก่อน” อีกสักระยะคงมีเวลาเหลือเฟือ มีเงิน แต่คงไม่มีแรงแล้ว ก็คงบอกตัวเองว่า “ไม่ไหว” ครั้งนี้เลยแหกกฎไปเที่ยวกับทัวร์ที่ประเทศมาเลเซียซะหลายวัน เหนื่อยกับการเดินทางน่าดู สนุกตื่นตากับสิ่งต่างๆ มากมาย และได้ความรู้จากการเห็นด้วยตาจากการฟังคำบอกเล่าของไกด์ เก็บทั้งความรู้เล็กๆ น้อยๆ และภาพบางส่วนมาฝากด้วยนะคะ
    ประเทศมาเลเซียประกอบด้วย 13 รัฐ และ 3 เขตปกครองพิเศษ ได้แก่ เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ เมืองศูนย์กลางทางการเมืองและการปกครองแห่งใหม่ปุตราจายา และเมืองลาบวน แต่ละรัฐจะมีสุลต่านปกครอง โดยทุกๆ 5 ปีจะมีการเลือกตั้งสุลต่านขึ้นเป็นประมุขของประเทศ  ประชากรประมาณ 26 ล้านคน มีหลายเชื้อชาติทั้งคนมาเลเซีย คนอินเดีย คนจีน  ภาษาพูดใช้ภาษามาลายู ภาษาเขียนใช้ตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษแต่จะสะกดตรงตัวแบบภาษาพูด ภูมิประเทศคล้ายหลังเต่าทางตอนเหนือและทางตอนใต้เป็นที่ราบต่ำ ส่วนทางตอนกลางของประเทศเป็นที่สูง  ภูมิอากาศร้อนชื้น มี 2 ฤดู คือฤดูฝนกับฤดูร้อน ตอนไปเป็นฤดูร้อน (แต่ฝนตกทุกวันเลยค่ะ) เพราะมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และปลูกต้นปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ
    ทัวร์ทางรถครั้งนี้เดินทางออกจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ไปสว่างที่ กศน.อำเภอสะเดา เช้าวันที่ 21 พฤษภาคม 2555  บริษัท O.K.ทัวร์มารอรับโดยไกด์ไทย(คุณก๊วยเจ๋ง) และไกด์ท้องถิ่นมาเลเซีย(คุณซูวิทย์) เปลี่ยนขึ้นรถของประเทศมาเลเซีย จากนั้นเริ่มเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย ตรวจเอกสารที่ด่านสะเดา(ไทย) ด่านจังโหลน(มาเลเซีย) แวะรายทางไปเรื่อยๆ แลกเงิน(1 ริงกิต ประมาณ 10 บาทกว่าๆ) ทานอาหาร ชมเมืองเก่าอีโป ถ้ำเปรัค(เป็นวัดจีนที่อยู่ในถ้ำมีภาพวาดฝาผนังที่งดงาม) สองข้างทางเป็นป่าเขา ถนนคดไปโค้งมาคล้ายๆ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึงเกนติ้งไฮแลนด์(เมืองแห่งความบันเทิง) นั่งกระเช้าข้ามภูเขาที่มีความเร็วที่สุดในโลกและมีความยาวที่สุดในเอเชีย ถึงทีพักบนยอดเขาที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 6,000 ฟุต มีแต่หมอกปกคลุม อากาศหนาวเย็นสดชื่นหายเหนื่อยเลย
    22 พฤษภาคม 2555 นั่งกระเช้าลงจากเขา เดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองที่มีไม้ดอกไม้ประดับปลูกตามถนนอย่างสวยงาม (แม้กระทั่งยอดเสาไฟยังมีดอกไม้ประจำชาติ "ดอกบุหงารายา" หรือ "ดอกชบา" ด้วยนะคะ) ชมจัตุรัสเมอเดก้า(ศูนย์กลางของกรุง) อนุสาวรีย์แห่งชาติ เสาธงที่สูงที่สุดในโลก สถานีรถไฟเก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย หอคอยที่สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก ตึกแฝดปิโตรนัสที่สูงที่สุดในโลกมี 88 ชั้น ความสูง 452 เมตร(การออกแบบเป็นเสาหินทั้ง 5 ของอิสลาม) ภายในตึกเป็นแหล่งรวมความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี บันเทิง และช็อปปิ้ง ชมร้านขายสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ เช่น โกโก้ ชา กาแฟ ช็อกกาแล็ต บ๊ะก๋วยเต๋(สมุนไพรปรุงรสน้ำซุปบำรุงกำลัง) เดินทางต่อไปยังเมืองปุตราจาย่า(ตั้งตามชื่อนายกรัฐมนตรีคนแรก) ชมลานปุตจารา มัสยิดสีชมพู อาคารรัฐสภา พระราชวังแห่งใหม่ จนค่ำค่ะจึงถึงเกาะปีนัง(ไข่มุกตะวันออก)  
    23 พฤษภาคม 2555 ชมเมืองมรดกโลกของปีนัง ป้อมปราการคอร์นเวลลิสที่ใช้แรงงานนักโทษก่อสร้างมีโบราณวัตถุที่สำคัญคือปืนใหญ่ของชาวดัทช์ นมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่วัดชัยมังคลาราม(วัดไทย) ฝั่งตรงข้ามกันเป็นวัดพม่าได้ไปกราบพระสงฆ์ท่านพรมน้ำมนต์ให้เป็นสุขใจ ไปสักการะเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเขาเต่า(วัดจีน) ซึ่งอยู่ในย่านไชน่าทาวน์ จากนั้นเดินทางกลับซื้อของฝากที่ร้านค้าปลอดภาษี ผ่านด่านจังโหลนและด่านสะเดาถึงประเทศไทยแล้วค่ะตอนบ่าย เปลี่ยนเป็นรถไทยเพื่อเดินทางกลับถึง กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสายๆ วันที่ 24 พฤษภาคม 2555
 
    สรุป “มาเลเซีย” ดีกว่าที่ครูแหม่มเคยคิดไว้เยอะเลยค่ะ
ผู้คนน่ารัก บ้านเมืองสะอาด เป็นระเบียบ มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากๆ ค่ะประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กรนักศึกษา  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 กศน.อำเภอเสนาจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2554 และต่อด้วยการเลือกตั้งตำแหน่งต่างๆ ขององค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา ชุดใหม่ค่ะ 
นายสุเมธ ศรีอักขรินทร์ ศิษย์เก่าดีเด่นค่ะ
(รูปบน ขวามือ นั่งด้านซ้าย)
นายไพโรจน์ กิจสมุทร ประธานองค์กรนักศึกษาคนใหม่ค่ะ
(รูปล่าง ขวามือ นั่งในสุด) 
เมื่อเพื่อนร่วมงานเรา "แต่งงาน" พวกเราได้ไปร่วม "งานแต่ง
(ครูปุ่น)
6 มกราคม 2555


2 ความคิดเห็น: