วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561


สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561
        เก็บความสนุกสนานเล็กๆ  ในการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี ๒๕๖๑  มาฝากนะคะ

12 เมษายน  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณรบวชภาคฤดูร้อนค่ะ

13-15 เมษยน ของทุกปี  ที่ถนนหน้าบ้าน ถนนสายอยุธยา-เสนา (สายใน)
ตั้งแต่สายๆ จนค่ำ  มีเปียก
กันมากมายค่ะ 

17 เมษายน  ชาว กศน.อำเภอเสนา สรงน้ำพระพุทธรูป  และรดน้ำขอพรผู้บริหาร 
มีเปียกกันเล็กน้อย ค่ะ