วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561


การพบกลุ่มนักศึกษาที่ กศน.ตำบล
        เก็บภาพการพบกลุ่ม  การเรียนรู้ต่อเนื่อง  การสอนเสริม  นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของ กศน.อำเภอเสนา  จำนวน 18 กลุ่ม  มาฝากนะคะ

กศน.ตำบลสามตุ่ม

 
 กศน.ตำบลบ้านโพธิ์

 กศน.ตำบลบ้านแพน

 กศน.ตำบลเจ้าเสด็จ

 กศน.ตำบลบางนมโค

 กศน.ตำบลหัวเวียง

 กศน.ตำบลรางจรเข้

 กศน.ตำบลบ้านกระทุ่ม

 กศน.ตำบลมารวิชัย

 กศน.ตำบลดอนทอง

 กศน.ตำบลชายนา

 กลุ่มอำเภอ

 กศน.ตำบลเสนา

 กศน.ตำบลบ้านแถว

 กศน.ตำบลลาดงา

 กศน.ตำบลสามกอ

 กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด

กศน.ตำบลบ้านหลวง