วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562


รับนโยบายด้านการศึกษาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์)

        14 กันยายน 2562  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการเปิดโลกทัศน์การศึกษา กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับนโยบายด้านการศึกษาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์)  โดยมี ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม  เลขาธิการ กศน.  นายนรา เหล่าวิชยา  รองเลขาธิการ กศน.  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายในงาน กศน.อำเภอในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้นำผลงานมาจัดแสดงให้นักศึกษาและประชาชนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  เก็บภาพมาฝากค่ะ