วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ

        8 มกราคม 2563  นายณัฐวุฒิ  งามเหลือ  นักศึกษา กศน.อำเภอเสนา  กลุ่ม กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ  (ด้านจิตอาสา)  และรับโอวาทจากพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  ที่ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล  ก่อนกลับคณะครูและนักศึกษาได้ไปไหว้พระที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารที่อยู่ใกล้ๆ กันด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ