วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563


ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา
        เก็บภาพมาฝากนะคะ

 
        28 กรกฎาคม 2563  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10  ที่บริเวณตลาดบ้านแพน  อำเภอเสนา 

        12 สิงหาคม 2563  ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ที่หอประชุมอำเภอเสนา