วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

 ตลาด 100 ปี สามชุก 

        เคยไปจังหวัดสุพรรณบุรีและแวะชมตลาด 100 ปี สามชุกแบบทางผ่านอยู่ 2 ครั้ง  เมื่อ 22 ตุลาคม 2566  ตั้งใจไปเที่ยวที่แห่งนี้โดยตรง  ได้ชมพิพิธภัณฑ์บ้านขุนจำนงจีนารักษ์  แต่อดล่องเรือชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำท่าจีน  เพราะเพลินชิมช้อปอาหารคาว อาหารหวาน และของใช้แบบโบราณเสียเต็มมือ    เก็บภาพมาฝากค่ะ