วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562


พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย
        20-22 กุมภาพันธ์ 2562  กศน.อำเภอเสนาได้พาบุคลากรไปศึกษาเรียนรู้เส้นทางเดินทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยหลังเสียนกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2  ที่วัดละหารไร่  วัดลุ่มมหาชัยชุมพล  จังหวัดระยอง  ชุมชนริมน้ำจันทบูร  พิพิธภัณฑ์พานิชยนาวี  ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  จังหวัดจันทบุรี  อนุสรณ์สถานพระสถูปเจดีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  วัดปากน้ำโจ้โล้  จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ  เก็บภาพการเดินทางมาฝากนะคะต้อนรับผู้อำนวยการท่านที่สามของปีงบประมาณ 2562

        10 มกราคม 2562  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  ต้อนรับ ผอ.กรวุฒิ เกิดนาวี  และคณะที่เดินทางมาส่งจาก กศน.อำเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปีงบประมาณนี้ กศน.อำเภอเสนามี ผอ. 3 ท่านแล้วค่ะ  เก็บภาพพิธีส่ง-รับเล็กๆ ของพวกเรากลุ่มศูนย์บ้านแพนมาฝากนะคะ  
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562


ชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กศน.