วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 ชาวสวน

        เกษียณแล้วเวลาส่วนใหญ่จะอยู่กับบ้านและสวน  อยู่กับต้นไม้  อยู่กับสัตว์ป่า  อยู่กับธรรมชาติ  อยู่กับตัวเอง