วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557


นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบสอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
        ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  กศน.อำเภอเสนาได้ดำเนินการสอบตามกำหนดการจากส่วนกลาง  โดยสอบประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 จำนวน 9 ห้อง  และสอบปลายภาคเรียนเมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2557 จำนวน 26 ห้อง  ประกาศผลการสอบวันที่ 23 มีนาคม 2557  สอบซ่อมวันที่ 30 มีนาคม 2557  ประกาศผลสอบซ่อมวันที่ 6 เมษายน 2557  เก็บภาพการสอบมาฝากเล็กน้อยค่ะ

        3 ผู้บิหารค่ะ ท่านหนึ่งเป็น ผอ.โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" ประธานกรรมการสนามสอบ  ท่านสองเป็น ผอ.กศน.อำเภอเสนา รองประธานกรรมการสนามสอบ  ท่านสามเป็น ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ตรวจเยี่ยมสนามสอบค่ะ

บรรยากาศเล็กๆ น้อยๆ ที่สนามสอบค่ะ