วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ซื้อที่ดินไว้ให้ลูกหลาน 

        ได้ช่วยรับซื้อที่ดินจากเครือญาติไว้หนึ่งแปลง ที่ซื้อเพราะเป็นที่ดินที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน  และมีอาณาเขตติดต่อกับสวนผลไม้ของครูแหม่มด้วย  เจ้าของเดิมเคยทำสวนชะอมแต่ปล่อยทิ้งให้รกร้างเป็นป่า  ได้ปรับปรุงและทำรั้วเรียบร้อยแล้ว  ไว้มอบให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ต่อไป  แต่ตอนนี้ยังไม่รู้จะทำอะไรเลยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

        17 ตุลาคม 2566  สนง.ที่ดินทำหนังสือ แจ้งนายอำเภอ เทศบาล และกำนัน  ให้ติดประกาศว่าจะมีการซื้อขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส3)  เป็นเวลา 1 เดือน 

        28 พฤศจิกายน 2566 ทำสัญญาซื้อขายที่ดินและจ่ายเงิน  ขอรังวัดออกโฉนดที่ดิน  สนง.ที่ดินทำหนังสือแจ้งนายอำเภอ เทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าของที่ดินที่มีแนวเขตติดต่อกัน  เพื่อชี้แนวเขตและลงชื่อรับรอง  

        18-19 ธันวาคม 2566  ทำการถางป่าที่ดินด้วยรถแม็คโคร  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าพนักงานที่ดิน

        28 กุมภาพันธ์ 2567  เจ้าพนักงานที่ดินและผู้เกี่ยวข้องมาทำการรังวัด  และคิดจำนวนที่ดินเพื่อออกโฉนด  

        เมษายน 2567  ทำรั้วโดยรอบที่ดินทั้งหมดทั้งแปลงสวนเดิม  และแปลงที่ซื้อใหม่  

แม็คโครถางป่า ฝังกลบ  และปรับพื้นดิน

ทำรั้วลวดถักโดยรอบเขตที่ดิน