วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


ปฏิทินปฏิบัติงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ภาคเรียนที่ 1/2560


วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560


สืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๐
               สงกรานต์ปี ๒๕๖๐ นี้  ได้ร่วมทำบุญ  รดน้ำขอพรผู้ใหญ่  และดูการละเล่น  สืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยให้พอเย็นกายเย็นใจค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

               11 เมษายน 2560  บุคลากรของ กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมทำบุญ  และรดน้ำขอพรข้าราชการบำนาญ  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา            

               13-15 เมษยน 2560  ตลอดเส้นทางถนนสายอยุธยา-เสนา (สายใน)  มีรถบรรทุกคนบรรทุกน้ำมาสาดคนข้างทาง  คนข้างทางก็เอาน้ำสาดคนบนรถเล่นกันสนุกสนาน  ตั้งแต่สายๆ จนค่ำ 

               18 เมษายน 2560  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  กรรมการสถานศึกษา  องค์กรนักศึกษา  ร่วมประชุมโครงการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมและประชุมกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนา  และรดน้ำขอพรกรรมการสถานศึกษา  ที่ กศน.อำเภอเสนา