วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560


อาสายุวกาชาด
        17-18 ธันวาคม 2559  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุตามมาตรฐานสากลสภากาชาดไทย  ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ที่ไร่หุบพญาแคมป์  จังหวัดนครนายก  เก็บภาพการมีส่วนร่วมของครูและนักศึกษามาฝากค่ะ