วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559


แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปี
        21-23 ธันวาคม 2558  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2559-พ.ศ. 2562)  ที่ภูสักธารรีสอร์ท  จังหวัดนครนายก  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นการจัดทำแผนของสถานศึกษา 16 กศน.อำเภอ  และสำนักงาน กศน.จังหวัดด้วยค่ะ  เก็บความรู้ที่ได้รับในการจัดทำแผนและภาพบางส่วนมาฝากนะคะ

 
 
 
 
 
 
 


วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559


ร่วมงานกับเครือข่าย
        ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558  ได้ร่วมงานหลายๆ กิจกรรมกับภาคีเครือข่ายทั้ง กศน. ด้วยกัน  และหน่วยงานอื่น  เลยเก็บภาพไว้จำและนำมาฝากด้วยดังนี้ค่ะ

18 ตุลาคม 2558  ร่วมเป็นกรรมการกลางสนามสอบ  การสอบบรรจุข้าราชการสังกัด กศน.  ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  จังหวัดปทุมธานี  จัดโดยสำนักงาน กศน.
 
20 พฤศจิกายน 2558  ร่วมเลี้ยงส่งผู้บริหารและข้าราชการครู  ผอ.จิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ย้ายจาก กศน.อำเภอเสนาไป กศน.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส  ผอ.บุญธิดา ย้ายจาก กศน.อำเภอนครหลวงไปจังหวัดสมุทร์สาคร  ผอ.จิราภรณ์ ย้ายจาก กศน.อำเภอบ้านแพรกไป กทม.  ครูเอื้อง ย้ายจาก กศน.อำเภอนครหลวงไปจังหวัดอุบลราชธานี
และเลี้ยงรับ
 
ผอ.จอย กศน.อำเภอบ้านแพรก  ที่ กศน.อำเภอเสนา
จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

16 ธันวาคม 2558  ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันท์พระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระสังฆราช  ที่วัดสามกอ  อำเภอเสนา  จัดโดยอำเภอเสนา

18 ธันวาคม 2558  ร่วมพิธีเปิดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก  เดินจากหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาถึงสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง  จัดโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา