วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


กศน.อำเภอเสนารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
        คณะผู้ประเมินโดยต้นสังกัดจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย  ผอ.วรวิทย์  ผอ.ชัชรินทร์  ผอ.วิญญา  และนางสาวนริศรา ได้มาประเมินคุณภาพสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนา  เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557  เก็บภาพของการประเมินมาฝากนะคะ

        วันแรก  ผู้ประเมินรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และตรวจเอกสารตามเกณฑ์ 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้ค่ะ

        วันที่สอง  ผู้ประเมินลงพื้นที่ดูสภาพจริงในการจัดกิจกรรมค่ะ  การเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.ตำบลบ้านโพธิ์  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลบ้านโพธิ์  บ้านหนังสืออัจฉริยะตำบลบ้านแพน  กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลรางจระเข้  กลุ่มอาชีพสานตะกร้าตำบลบ้านแถว  กศน.ตำบลชายนา  แหล่งเรียนรู้สวนกล้วยไม้คุณลุงมานิตย์  แย้มประยูร  และกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษตำบลบางนมโค

        วันที่สาม  ผู้ประเมินได้สรุปภาพรวม และให้ข้อเสนอแนะ  ก่อนจากทั้งผู้ประเมินและผู้รับการประเมินได้ทานอาหารร่วมกันค่ะ 


วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557


จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
        ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2557  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา ได้แก่ ครูแหม่ม ครูกุ้ง และครูไก่  ได้เข้าร่วมจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ในรายวิชาเลือก และแบบทดสอบซ่อมรายวิชาบังคับ   ที่ไร่กุสุมา จังหวัดสระบุรี  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ              

        เก็บภาพธรรมชาติสวยๆ  ดอกไม้งามๆ  ท่ามกลางอากาศหนาวๆ  บริเวณไร่กุสุมา  มาฝากด้วยค่ะ