วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


จัดทำต้นฉบับข้อสอบภาคเรียนที่ 1/2559
        27-29 มิถุนายน 2559  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  เข้าร่วมจัดทำต้นฉบับข้อสอบภาคเรียนที่ 1/2559 รายวิชาเลือก และรายวิชาบังคับ (ซ่อม)  ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ไร่กุสุมา  จังหวัดสระบุรี  เก็บภาพบางมุมในห้องจัดทำข้อสอบ  และตะลอนไปยามเย็นในไร่กุสุมา  น้ำตกเจ็ดสาวน้อย  ตลาดอำเภอมวกเหล็ก  มาฝากค่ะวันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559


ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
        26 มิถุนายน 2559  กศน.อำเภอเสนาพาคณะครูและนักศึกษา  จำนวน 150 คน  ไปศึกษาเรียนรู้ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จังหวัดปทุมธานี  โดยภาคเช้าได้เรียนรู้กลางแจ้ง  1 ไร่พอเพียง  บ้านพลังงานพึ่งตนเอง  ฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า  และการปลูกผักบนพื้นปูน  ในภาคบ่ายเรียนรู้ภายในอาคาร  กิจกรรมสร้างสรรค์ความคิดเรื่องสื่อสารสร้างสรรค์  นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  มหัศจรรย์ท้องทุ่ง  และชมภาพยนตร์ 3 มิติ  เก็บภาพการเรียนรู้ร่วมกันของครูและนักศึกษามาฝากค่ะ