วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562


รับนโยบายด้านการศึกษาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์)

        14 กันยายน 2562  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการเปิดโลกทัศน์การศึกษา กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับนโยบายด้านการศึกษาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์)  โดยมี ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม  เลขาธิการ กศน.  นายนรา เหล่าวิชยา  รองเลขาธิการ กศน.  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ภายในงาน กศน.อำเภอในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้นำผลงานมาจัดแสดงให้นักศึกษาและประชาชนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ  เก็บภาพมาฝากค่ะ  วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562


ศึกษาเรียนรู้จังหวัดน่าน
        26-29 สิงหาคม 2562  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทยแห่งนครน่าน  จากการศึกษาเรียนรู้ปัจจุบันจังหวัดน่านสะอาด  อากาศดี  มีวัฒนธรรม  ธรรมชาติสวยงาม  เก็บภาพแหล่งเรียนรู้หลาย ๆ  แห่งมาฝากนะคะ
 
        27 สิงหาคม 2562  ดอยเสมอดาว  กศน.อำเภอนาน้อย  กศน.อำเภอปัว  วัดภูเก็ต  แหล่งผ้าทอไทยลื้อ  ที่พักตูบนาคาเฟ่
        28 สิงหาคม 2562  วัดก๊ง  กศน.อำเภอเมืองน่าน  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  วัดภูมินทร์  วัดพระธาตุแช่แห้ง  วัดพระธาตุเขาน้อย  
        29 สิงหาคม 2562  ที่พักน่านนครา  พระธาตุช่อแฮ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร    
วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562


ประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

        13-14 สิงหาคม 2562  สำนักงาน กศน.  จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)  ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่นายทะเบียนของสถานศึกษา  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน กศน.จังหวัด  ในเขตจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก  ที่โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์  กรุงเทพมหานคร  เก็บภาพมาฝากค่ะวันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562


นักศึกษาฟังธรรมและทำบุญก่อนจบหลักสูตร
        1 กันยายน 2562  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการพบพระก่อนจบและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2562  สำหรับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนนี้  มีการฟังธรรมและทำบุญเลี้ยงพระเพล  จัดที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บบุญมาฝากนะคะ วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562