วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 วัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2563

        เก็บภาพการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1/2563  ของ กศน.อำเภอเสนา  มาฝากดังนี้ค่ะ

        11 ตุลาคม 2563  สอบ N-NET  ที่สนามโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

        24-25 ตุลาคม 2563  สอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

        28 ตุลาคม 2563  ตรวจกระดาษคำตอบ  ที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง

        30 ตุลาคม 2563  สอบ E-Exam  ที่ศูนย์สอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

        8 พฤศจิกายน 2563  สอบซ่อมแบบออนไลน์  ที่สนามสอบ กศน.อำเภอเสนา  "ขอขอบคุณท่านอาจารย์เอกชัย ยุติศรี  ที่นำการสอบซ่อมของ กศน.เสนา  เผยแพร่ที่กลุ่มไลน์ ITw NFE(483) ไว้ ณ ที่นี้ค่ะ" 

        24 พฤศจิกายน 2563  ตรวจไขว้เอกสารการจบหลักสูตร  กับ กศน.อำเภอบางซ้าย  ที่ สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 ปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2563

        18 ตุลาคม 2563  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.อำเภอเสนา ภาคเรียนที่ 1/2563  กิจกรรมประกอบด้วย  1. ศิษย์เก่าเสวนาหัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน กศน.”  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ และเป็นกำลังใจให้กับศิษย์ปัจจุบัน  2. ศิษย์ปัจจุบันประกวดการเขียนเรียงความเรื่อง “ใช้ชีวิตอย่างไรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19”  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด  โดยจัดกิจกรรมที่ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

        8 และ 13 ตุลาคม 2563  นายวสันต์ รัชชวงษ์  ประธานกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก  ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง  ลพบุรี ชัยนาท  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี  และที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมทั้งจัดอบรมในวันที่ 14-18 ตุลาคม 2563  ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

        22 กันยายน 2563  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563  ขอให้ท่าน ผอ.พานิช ศรีงาม  ผอ.วริศรา คำนึงธรรม  อาจารย์วิมลมาศ ทิพย์ประเสริฐสิน  อาจารย์เอมอร บริบูรย์  ครูนาตนภา วายนต์  และครูรุ่งรวี ธนบุญ  มีความสุขในวัยเกษียณ  สุขภาพแข็งแรง  อายุยืนยาวนะคะ  เก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2563

        ภาคเรียนที่ 1/2563  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19  กศน.อำเภอเสนา  จัดการเรียนรู้วิธีเรียน กศน.  แบบออนไซต์  ออนไลน์  ออนแอร์  และออนแฮนด์  ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 18 กลุ่ม  เก็บภาพมาฝากดังนี้ค่ะวันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563

 เที่ยว จังหวัดเพชรบุรี

         5 กันยายน 2563  ช่วงวันหยุดยาว  ได้ไปพักผ่อนที่จังหวัดเพชรบุรี  ที่นี่มีสถานที่น่าชมน่าชิมมากมาย  มีเวลาไปเที่ยวได้เพียง 4 แห่ง  เก็บภาพความสุขเล็กๆ มาฝากนะคะ

       

หาดชะอำ  อำเภอชะอำ 
 
ตลาดน้ำกวางโจว  อำเภอหนองหญ้าปล้อง 

ถ้ำเขาหลวง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี  อำเภอเมืองเพชรบุรี


วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563

 ทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ

        30 สิงหาคม 2563  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการพานักศึกษา กศน.อำเภอเสนาเรียนรู้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ  ชมภาพยนต์จากโลกสู่จักรวาล  และเรียนรู้นิทรรศการวิทยาศาสตร์  เก็บภาพมาฝากนะคะวันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563

อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา

         27 สิงหาคม 2563  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562  ที่โรงแรมเดอะคาวาริคาซ่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

 เข้าวัดปฏิบัติธรรม

        16 สิงหาคม 2563  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการพานักศึกษา กศน.อำเภอเสนาเข้าวัดปฏิบัติธรรม  ครั้งนี้จัดแบบค่ายไปกลับวันเดียว  ให้สอดคล้องตามมาตรการผ่อนปรนเป็นระยะๆ จากสถานการณ์โควิด-19  สถานที่วัดเจ้าเจ็ดใน  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากนะคะ