วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561


สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2561
        เก็บความสนุกสนานเล็กๆ  ในการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ปี ๒๕๖๑  มาฝากนะคะ

12 เมษายน  ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งสามเณรบวชภาคฤดูร้อนค่ะ

13-15 เมษยน ของทุกปี  ที่ถนนหน้าบ้าน ถนนสายอยุธยา-เสนา (สายใน)
ตั้งแต่สายๆ จนค่ำ  มีเปียก
กันมากมายค่ะ 

17 เมษายน  ชาว กศน.อำเภอเสนา สรงน้ำพระพุทธรูป  และรดน้ำขอพรผู้บริหาร 
มีเปียกกันเล็กน้อย ค่ะ


วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561


อบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา รายวิชาเลือกเสรี
        20-22 มีนาคม 2561  บุคลากรของ กศน.อำเภอเสนา  มีครูแหม่ม  ครูไก่  ครูนิ  ครูเป๊าะ  และครูกิ๊ฟ  เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินหลักสูตรวิชาเลือก สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ 2561  ที่โรงแรมริเวอร์วิวเพลส  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพการอบรมมาฝากค่ะ 
วัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
        กศน.อำเภอเสนาดำเนินการสอบ N-NET  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561  สอบ E-Exam  วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561  สอบปลายภาคเรียน  วันที่ 17-18 มีนาคม 2561  (ภาคเรียนนี้มีปัญหาที่ต้องเก็บไปเตรียมแก้ไขในภาคเรียนต่อไปค่ะ)  ตรวจกระดาษคำตอบ  วันที่ 23 มีนาคม 2561  ประกาศผลสอบ  สอบซ่อม  ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า  วันที่ 1 เมษายน 2561  และประกาศผลสอบซ่อม  วันที่ 8 เมษายน 2561  เก็บภาพเล็กๆ น้อยๆ  มาฝากนะคะ 

 
 
 


วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา  ภาคเรียนที่ 2/2560
        4 มีนาคม  2561  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ภาคเรียนที่ 2/2560  ได้รับความอนุเคราะห์จากรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ  มาแนะแนวการศึกษาต่อ  และคณะครูจากโรงเรียนเซ็นจอห์นบัปติส  มาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานของนักศึกษา  จำนวน 18 กลุ่ม  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  รางวัลชนะเลิศระดับ ม.ปลาย  กลุ่ม กศน.ตำบลบ้านแถว  รองชนะเลิศอันดับที่ กศน.ตำบลบ้านโพธ์  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด  รางวัลชนะเลิศระดับ ม.ต้น  กลุ่ม กศน.ตำบลมารวิชัย  รองชนะเลิศอันดับที่ กศน.ตำบลชายนา  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กศน.ตำบลบ้านหลวง  รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา  กลุ่ม กศน.ตำบลบางนมโค  เก็บภาพมาฝากค่ะ