วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เดือนเมษายน 2563 กับกิจกรรมในช่วงการระบาดโควิด-19

        ในช่วงการระบาดโควิด-19  กิจกรรมต่าง ๆ  ยังต้องดำเนินไปตามปกติ  ภายใต้มาตรการการป้องกันค่ะ  เก็บภาพบางกิจกรรมมาฝากนะคะ
        14 เมษายน 2563  สงกรานต์ปีนี้ทำได้เพียงสรงน้ำพระพุทธรูป  ที่บ้าน และที่ทำงาน กศน.อำเภอเสนา
        14-15 เมษายน 2563 ประเมินพนักงานราชการ  ที่ กศน.อำเภอเสนา  และ 17 เมษายน 2563  ที่ กศน.อำเภอลาดบัวหลวง  รอบ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2563         
        28 เมษายน 2563  ประชุมการใช้สื่อออนไลน์สำหรับจัดการเรียนการสอน  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        24, 27 เมษายน และ 1 พฤษภาคม 2563  จ่ายหลักฐานการศึกษาให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาคเรียนที่ 2/2562