วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562


ค่ายลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
        10-11 สิงหาคม 2562  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการลูกเสือจิตอาสา นักศึกษา กศน.อำเภอเสนา ทำความดีด้วยหัวใจ  ที่ค่ายลูกเสือกองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จังหวัดนครนายก  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกฎของลูกเสือ  มีระเบียบวินัย  และมีจิตช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน  ค่ายนี้ได้ร่วมเดินทางไกลไปทำฝายชะลอน้ำบนเขาชะโงก  จากเดินเร็ว เป็นช้า เป็นนั่ง  เปียกฝนกันมอมแมม  เหนื่อยแต่อยากให้กำลังใจนักศึกษา  และทดสอบความอดทนของตนเองด้วย    กลับจากค่ายไม่ป่วยแต่อาการหมือนจะป่วยอยู่เกือบสัปดาห์  เก็บภาพมาฝากค่ะ