วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา

        25 พฤศจิกายน 2563  สนง. กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2562 (ระยะที่ 2)  กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  วิทยากรจากกลุ่มงานประกันคุณภาพ สำนักงาน กศน.  และผู้ประเมินภายนอกจาก สมศ.  ที่โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะวันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 

        15 ธันวาคม 2563  บุคลากรสังกัด สนง. กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกคน  เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ภาพรวมเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานและมอบเกียรติบัตร  ให้กับสถานศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าและเกณฑ์ที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ 2563  ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

 หลายๆ กิจกรรมในเดือนพฤศจิกา และธันวา 2563

        ไม่มีเวลาบันทึก เลยเก็บภาพหลายๆ กิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2563  มาฝากนะคะ

พฤศจิกายน 2563  ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนนักศึกษาเก่า  ในเขตพื้นที่อำเภอเสนา

        พฤศจิกายน 2563  Coaching  ทำแผนการสอน  สร้างข้อสอบออนไลน์  และการเทียบโอนผลการเรียน  ให้กับครู กศน.ใหม่  โดยครู กศน.เก่า  ที่ กศน.อำเภอเสนา

3 พฤศจิกายน 2563  ตักบาตร ทำบุญ  ที่ สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  


5 ธันวาคม 2563  ร่วมพิธีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  ที่ห้องประชุมอำเภอเสนา    
    

1, 2, 8 ธันวาคม 2563  นักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563  รับหลักฐานการศึกษา

       9 ธันวาคม 2563  ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
12 ธันวาคม 2563  เที่ยวงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก

28 ธันวาคม 2563  สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าที่ กศน.อำเภอเสนา