วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 

        15 ธันวาคม 2563  บุคลากรสังกัด สนง. กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกคน  เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ภาพรวมเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานและมอบเกียรติบัตร  ให้กับสถานศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานได้ตามเป้าและเกณฑ์ที่ได้รับมอบหมายในปีงบประมาณ 2563  ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น