วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555


ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเป็นช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ค่ะ แต่ทั้งผู้บริหารและคณะครูของ กศน.อำเภอเสนาเราไม่ได้หยุดตามนะคะ ช่วยกันประชาสัมพันธ์รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษา จัดทำแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และสร้างเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาเลือก เพื่อเตรียมพร้อมรับเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ค่ะ นำผลของงานมาฝากนะคะ

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะ

ต้นฉบับเอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเลือก ที่เปิดลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนี้ 
ทั้ง 3 ระดับ จำนวน 8 รายวิชาค่ะวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2555


เทศกาลบุญกฐิน  ช่วงนี้เป็นช่วงของเทศกาลบุญกฐิน  ในปีนี้ครูแหม่มมีโอกาสเดินทางไปร่วมงานพระราชทานผ้าพระกฐิน สำนักงาน กศน. ที่วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ด้วยนะคะ เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2555  และได้ไปชมสถานที่สำคัญๆ อีกหลายแห่งในจังหวัดสุรินทร์ เช่น วัดบูรพาราม อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านท่าสว่าง ศูนย์ฯฝึกสุรินทร์  เลยเก็บบุญเก็บภาพมาฝากค่ะ

สถานที่ทอและจำหน่ายผ้าไหมบ้านท่าสว่างเคยมาแล้วครั้งหนึ่ง
ครั้งนี้ได้มาอีกก็ยังเห็นมีผู้สนใจมาเยี่ยมชมและซื้อผ้าไหมกันมากมายค่ะ

ศูนย์ฯฝึกสุรินทร์ก็เคยมาแล้ว มาครั้งนี้ได้เห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนชนิดและแปลงปลูกพืชด้วย
เพื่อให้เหมาะกับฤดูกาลและปรับปรุงดินด้วยค่ะ