วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557


เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง
        19-20 กรกฎาคม 2557  กศน.อำเภอเสนา ได้พานักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ไปทัศนศึกษาตามโครงการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง  ที่ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลหินตั้ง  บ้านคุณลุงไสว ศรียา  เขื่อนขุนด่านปราการชล  และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันด้วยค่ะ  เก็บภาพการเรียนรู้มาฝากนะคะ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557


แด่แม่...ครบ 100 วัน
        แม่ละเมียด สะมะโน  ลาจากพ่ออุดม สะมะโน และลูกทั้งสามคน (จินดา สมเดช วันดี)  ไปเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2557 นับถึงวันนี้ 8 สิงหาคม 2557 ครบหนึ่งร้อยวันแล้ว  เลยเก็บประวัติแม่บางส่วนและภาพบางส่วนจากงานพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 4 พฤษภาคม 2557 มาไว้ระลึกถึงค่ะ
........คุณแม่ละเมียด สะมะโน  เป็นแม่ที่เป็นแบบอย่างของผู้มีคุณธรรมพื้นฐานในการดำรงชีวิต  ขอยกตัวอย่างดังนี้
ด้านความขยัน ความอุตสาหะ  ตั้งแต่ลูกๆ จำความได้ แม่เป็นผู้ที่ทำงานหนักมาตลอดชีวิต เพื่อสร้างฐานะและเพื่ออนาคตของลูก ไม่เคยย่อท้อ ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยให้ลูกฟัง
ด้านความประหยัด  เงินทองที่หามาได้แม่จะเก็บเล็กผสมน้อยจนมีฐานะมั่นคง ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็น แต่ไม่เคยให้ลูกอดอยาก และสอนลูกๆ เสมอว่าเงินทองนั้นกว่าจะหาได้มาต้องเหนื่อยยาก ให้รู้จักใช้ให้คุ้มค่า
ด้านความกตัญญูและความมีน้ำใจ  แม่จะสอนเสมอว่า ใครที่มีบุญคุณช่วยเหลือเราเราต้องจำไว้ และเมื่อมีโอกาสต้องตอบแทนบุญคุณ คำหนึ่งที่ลูกๆ จำได้คือ แม้ข้าวเพียงหนึ่งคำน้ำเพียงหนึ่งขันใครเขาให้เรากินเราอย่าลืมบุญคุณเขา  และต้องรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา แม่จะสอนว่าจะทำอะไรอย่าให้ใครเขาเดือนร้อน ยิ่งเป็นข้าราชการต้องทำตัวให้เหมาะสม ต้องให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อกับเรา อย่าดุ อย่าว่าเขาในเรื่องที่เขาไม่รู้ อย่าดูถูกคนอื่น เขาอาจเป็นตาสีตาสาอย่างแม่........

    ภาพบางส่วนทำบุญ 100 วัน และเก็บอัฐิแม่ ที่วัดเสาธง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557