วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ข่า

        ข่าเป็นไม้ล้มลุกปลูกไว้ระหว่างไม้ใหญ่หนึ่งแปลง  ปลูกง่ายมีลำต้น (เหง้า) อยู่ใต้ดินสามารถขุดนำมาเป็นเครื่องประกอบอาหารต่างๆ ได้ตลอดปี  เมื่อถึงหน้าแล้งก้านและใบก็จะโทรมล้มราบไปกับพื้นดินต้องตัดทิ้งทั้งหมด  แต่พอถึงหน้าฝนจะเริ่มทยอยแตกหน่อขึ้นมาใหม่หมุนเวียนไป  พอโตเต็มที่จะออกดอกเป็นช่อสีขาว  สามารถนำหน่ออ่อนและช่อดอกมาทำเป็นผักทานกับน้ำพริกได้ค่ะ    เก็บภาพมาฝากนะคะ