วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 สะเดา

        ปลูกเรียงไว้ชายเขตของสวน  เป็นไม้ที่ปลูกง่ายโตเร็ว  พ่อเคยบอกว่าสะเดาเป็นไม้เนื้อแข็งที่แมลงไม่กัดกินสามารถนำมาสร้างที่อยู่อาศัยได้  ในเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกปีก็จะทยอยแตกช่อให้ได้เก็บกินกัน  ต้นพันธุ์ที่มีก้านดอกสีขาวจะแตกช่อก่อนและมีรสขมน้อย  ต่างกับต้นพันธุ์ที่มีก้านดอกสีแดงจะแตกช่อช้ากว่าและมีรสขมมาก  ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ