วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556


ตัวอย่างแบบบันทึกหลังเรียน
(สำหรับผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์ และเขียน)วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556


ตัวอย่างแบบบันทึกหลังสอน
(สำหรับผู้สอนนำผลไปพัฒนาการเรียนรู้)

-ด้านหน้า-

-ด้านหลัง-


วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ศิษย์มีครู...ครูมีศิษย์
        เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556  กศน.อำเภอเสนา จัดพิธีไหว้ครู มอบเกียรติบัตรผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างของสังคม และปฐมนิเทศนักศึกษา  ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนาค่ะ  ในภาคเรียนนี้มีครูใหม่มาร่วมทีม 2 ท่าน คือครูเจริญ เป็นครู กศน.ตำบลเจ็าเสด็จ และครูฟ้า เป็นครูอาสาสมัครชาวจีนจะมาสอนภาษาจีนมีกำหนดเวลา 10 เดือน ให้กับกลุ่มเป้าหมายครูและนักศึกษาของ กศน.อำเภอเสนา และประชาชนทั่วไปในอำเภอเสนาด้วยค่ะ  มีภาพมาฝากนะคะ