วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2562


วัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
        ภาคเรียนที่ 2/2561  ทำการวัดและประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กศน.อำเภอเสนาดังนี้ค่ะ  10 กุมภาพันธ์ 2562  นักศึกษาที่คาดว่าจะจบเข้าสอบ N-NET  ที่โรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์”  6 มีนาคม 2562  นักศึกษาที่พลาดสอบ N-NET  เข้าสอบ E-Exam  ที่ศูนย์สอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา   16-17 มีนาคม 2562 สอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา เสนาประสิทธิ์”  20 มีนาคม 2562  คณะครูไปตรวจกระดาษคำตอบที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง  จังหวัดราชบุรี   26 มีนาคม 2562  นักศึกษาที่สอบปลายภาคไม่ผ่าน  สอบซ่อมที่สนามสอบ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพเล็กๆ น้อยๆ มาฝากค่ะ 

 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา ภาคเรียนที่ 2/2561

        3 มีนาคม 2562  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่2/2561  ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก สวป.สถานีตำรวจภูธรเสนา  มาแนะแนวการศึกษาและการรับราชการตำรวจ  และคณะครูจากโรงเรียนเซ็นจอห์นบัปติส มาเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานของนักศึกษา  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา 

        ระดับ ม.ปลาย  รางวัลชนะเลิศ  กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด (เตาปี๊บชีวมวล)  รองชนะเลิศอันดับที่ กศน.ตำบลบ้านแถว (กระถางผ้าพอเพียง)  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กศน.ตำบลหัวเวียง (ตะกร้าจากกระดาษหนังสือพิมพ์) 

        ระดับ ม.ต้น  รางวัลชนะเลิศ  กศน.ตำบลมารวิชัย (สวิตซ์เปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า)  รองชนะเลิศอันดับที่ กลุ่มอำเภอ (ถังขยะจากขวดเหลือใช้)  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กศน.ตำบลบ้านแพน (เปเปอร์มาเช่ “ที่ใส่ดินสอ”) 

        ระดับประถมศึกษา  รางวัลชนะเลิศ  กศน.ตำบลสามกอ (โคมไฟจากไหมพรม)  รองชนะเลิศอันดับที่ กศน.ตำบลบางนมโค (DIY ที่ใส่มือถือขณะชาร์จแบต)  รองชนะเลิศอันดับที่ 2  กศน.ตำบลชายนา (เครื่องดูดฝุ่นราคาประหยัด)  เก็บภาพมาฝากค่ะ