วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560


วัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2559
               เมื่อปลายภาคเรียนที่ 2/2559  กศน.อำเภอเสนาได้ดำเนินการวัดผลประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  เก็บภาพมาฝากดังนี้ค่ะ

22 มกราคม 2560  สอบ N-NET  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์  
 
8 มีนาคม 2560  สอบ E-Exam  ที่สนามสอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา

18-19 มีนาคม 2560  สอบปลายภาคเรียน  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

25 มีนาคม 2560  ตรวจกระดาษคำตอบ  ที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง

2 เมษายน 2560  สอบซ่อม  ที่านามสอบ กศน.อำเภอเสนา