วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559


ปฏิทินปฏิบัติงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  ภาคเรียนที่ 2/2559วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559


จัดการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม
        13 พฤศจิกายน 2559  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2559  ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  กิจกรรมประกอบด้วยพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีในภาคเรียนที่ 1/2559  มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้ประพฤติคุณธรรมเป็นแบบอย่างของสังคม  มอบหลักฐานการศึกษาให้กับนักศึกษาที่จบหลักสูตรภาคเรียนที่ 1/2559  และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2559  ที่ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากค่ะ