วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562


ประชุมเดือนพฤศจิกายน 2562 เตรียมการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563

        เก็บภาพการประชุมในเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อเตรียมการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2563  มาฝากดังนี้ค่ะ

         5 พฤศจิกายน 2562  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดประชุมผู้บริหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  ที่ห้องประชุมกรุงเก่า สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา         7 พฤศจิกายน 2562  ประชุมบุคลากร กศน.อำเภอเสนา  ที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา
         15 พฤศจิกายน 2562  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 รุ่นที่ 2  ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        19 พฤศจิกายน 2562  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการประชุมกลุ่มงานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2562  ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา