วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ทำต้นฉบับข้อสอบ และข้อสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2563

        9 กรกฎาคม 2563  ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชาเลือก และการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม)  ที่ห้องประชุมกรุงเก่า  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
        13-15 กรกฎาคม 2563  ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำต้นฉบับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2563 รายวิชาเลือก และการจัดทำข้อสอบออนไลน์ (สอบซ่อม)  ที่เดิมค่ะที่ไร่กุสุมา รีสอร์ท  จังหวัดสระบุรี   เก็บภาพมาฝากนะคะ  ทำข้อสอบบ้าง  ยามผ่อนคลายบ้าง (ครั้งนี้เหงาๆ เหลือเราสองคน)
 
 


วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี

        29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566) ที่บ้านสวนรจนารีสอร์ท  จังหวัดสระบุรี  จัดโดยสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นการจัดทำแผนของสถานศึกษา 16 กศน.อำเภอ  และของสำนักงาน กศน.จังหวัดด้วยค่ะ  เก็บภาพบางส่วนของที่ประชุม  และธรรมชาติสวยงามใกล้เคียงยามเช้าเย็นมาฝากนะคะ
 
 


วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563


ร่วมกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2563

        เก็บภาพบางกิจกรรมที่เข้าร่วมในเดือนมิถุนายน 2563  มาฝากดังนี้ค่ะ

        1​ มิถุนายน​ 2563  ร่วมประชุมขับเคลื่อนงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  ที่หอประชุมอำเภอเสนา 

        3​ มิถุนายน​ 2563  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลเสนา  ที่โรงพยาบาลเสนา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


        8​ มิถุนายน​ 2563  คณะนิเทศจาก สนง.กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ประเมินกศน.ตำบล 5 ดีพรีเมี่ยม  ที่ กศน.ตำบลบ้านโพธิ์

        23 มิถุนายน 2563  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาใหม่ยกชุด  เนื่องจากกรรมการชุดเดิมหมดวาระ  สาระสำคัญของการประชุมได้แก่  เลือกท่าน ผอ.วันชัย เที่ยงตรง เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  การเปิดเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเรียนที่ 1/2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  และการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน  ที่ กศน.อำเภอเสนา