วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560


ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา  ภาคเรียนที่ 2/2560
        19 พฤศจิกายน 2560  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้  ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างของสังคมที่ได้รับการคัดเลือกมาจาก กศน.ตำบล  มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นในภาคเรียนที่ 1/2560  ระดับการศึกษาละ 3 รางวัล  และปฐมนิเทศนักศึกษา  เก็บภาพนักศึกษาสาวน้อยที่เข้าร่วมทุกกิจกรรมและมาก่อนใครทุกครั้งมาฝากค่ะ
แบบประเมินคุณธรรม (เพิ่มกลุ่มที่ 4)

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560