วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 ปัจฉิมนิเทศ ภาคเรียนที่ 1/2563

        18 ตุลาคม 2563  กศน.อำเภอเสนาจัดโครงการเสริมสร้างความสามารถพิเศษนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.อำเภอเสนา ภาคเรียนที่ 1/2563  กิจกรรมประกอบด้วย  1. ศิษย์เก่าเสวนาหัวข้อ “ประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียน กศน.”  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ และเป็นกำลังใจให้กับศิษย์ปัจจุบัน  2. ศิษย์ปัจจุบันประกวดการเขียนเรียงความเรื่อง “ใช้ชีวิตอย่างไรในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19”  เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด  โดยจัดกิจกรรมที่ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพมาฝากนะคะวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

อบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

        8 และ 13 ตุลาคม 2563  นายวสันต์ รัชชวงษ์  ประธานกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก  ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สระบุรี  สิงห์บุรี  อ่างทอง  ลพบุรี ชัยนาท  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี  และที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมทั้งจัดอบรมในวันที่ 14-18 ตุลาคม 2563  ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เก็บภาพมาฝากค่ะ