วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ

        8 มกราคม 2563  นายณัฐวุฒิ  งามเหลือ  นักศึกษา กศน.อำเภอเสนา  กลุ่ม กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ  (ด้านจิตอาสา)  และรับโอวาทจากพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  ที่ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล  ก่อนกลับคณะครูและนักศึกษาได้ไปไหว้พระที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารที่อยู่ใกล้ๆ กันด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ

 


วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ร่วมประชุมในเดือนธันวาและมกรา 

        เก็บภาพการเข้าร่วมประชุมในเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563  มาฝากนะคะ 

        3 ธันวาคม 2562  ผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  แห่งละ 2 คน  เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายยุวชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ห้องประชุมอโยธยา  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธาน
         4 ธันวาคม 2562  ร่วมประชุมผู้บริหารประจำเดือนธันวาคม 2562  ที่ห้องประชุมกรุงเก่า  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุม

        20 ธันวาคม 2562  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการสร้างการรับรู้ให้กับครู กศน. เกี่ยวกับประโยชน์และโทษของกัญชา  ได้รับเกียรติจากท่านอภิชาติ จีระวุฒิ  อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานเปิดโครงการ  วิทยากรโดย รศ.ดร.ภญ.นริศรา คำแก่น  ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรมสมุนไพร วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

         7 มกราคม 2563  ร่วมประชุมผู้บริหารประจำเดือนมกราคม 2563  ที่ห้องประชุมกรุงเก่า  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนายกาเรียน ยืนยงชาติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธาน 
        13 มกราคม 2563  นางดุจเดือน คำวง  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอลาดบัวหลวงได้มาประชุมประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอเสนาครั้งแรก  หลังจากได้รับคำสั่งลงวันที่ 8 มกราคม 2563  ให้มารักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเสนา