วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

 ชำมะเลียง 

        เป็นไม้พุ่มเตี้ยปลูกเป็นไม้ประดับแซมไว้ระหว่างไม้ใหญ่ชายรั้ว  จะเห็นออกดอกติดผลตามลำต้นและกิ่งก้านช่วงเดือนมกราคม-เมษายน  ช่อดอกสีม่วง  เมื่อติดผลเป็นรูปหัวใจ  ผลอ่อนสีเขียวผลแก่เปลี่ยนเป็นสีม่วงเข้มสวยงาม  แต่ไม่อร่อยมีรสหวานนิดๆ ปนฝาด  ในสวนยังมีชำมะเลียงป่าที่เกิดเองต้นเล็กๆ  ออกดอกเป็นช่อเหมือนกัน  มีผลกลมเล็กๆ  รสหวานปนฝาดเหมือนกัน  ตอนเป็นเด็กจะเก็บผลของชำมะเลียงป่ามาทำเป็นกระสุนของปืนไม้ไผ่ที่ผู้ใหญ่ทำให้เล่น  เก็บภาพมาฝากค่ะ