วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2558


แห่เทียนจำนำพรรษา 9 วัด
        เมื่อเทศกาลเข้าพรรษามาถึง  คณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอเสนาได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 9 วัด  เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยค่ะ  ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  ที่วัดบางนมโค  วัดสามกอ  วัดบ้านแพน  วัดโพธิ์  วัดโบสถ์  วัดโคกเสือ  วัดกลางคลอง  วัดเจ้าเจ็ดนอก  และวัดเจ้าเจ็ดใน  อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ก็สนุกสนานอิ่มบุญกันถ้วนหน้าค่ะ  เก็บบุญมาฝากด้วยนะคะ 


     

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558


เสริมความรู้ก่อนสอบ
        นักศึกษา กศน. ส่วนใหญ่มีประสบการณ์สูงและหลากหลาย  แต่มีผลการเรียนต่ำ  เนื่องจากส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน  ต้องประกอบอาชีพ  ดูแลครอบครัว  และมีภาระทางสังคม  กศน.อำเภอเสนา จึงจัดโครงการเติมเต็มความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบที่คาดว่าจะจบหลักสูตรภาคเรียนที่ 1/2558  จำนวน 202 คน  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558  ที่อาคารอเนกประสงค์ กศน.อำเภอเสนา  ในรายวิชาหลัก  ได้แก่  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  ทั้งนี้ไดรับความร่วมมือจากบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 เป็นวิทยากร  เก็บภาพมาฝากค่ะวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558


ต้อนรับบุคลากรใหม่
        เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2558  กศน.อำเภอเสนาได้ต้อนรับครูสุภาพร บุญพิมพ์  ตำแหน่งข้าราชการครู  ซึ่งย้ายมาจาก กศน.อำเภอลาดหลุมแก้วค่ะ  พร้อมนี้คณะที่เดินทางมาส่งได้ศึกษาดูงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลสามกอ  และแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านโพธิ์ด้วยค่ะ  เก็บภาพมาฝากนะคะ