วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559


ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน และสืบสานประเพณีสงกรานต์
        เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559  กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน  ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา  บุคลากร กศน.อำเภอเสนา  และประธานองค์กรนักศึกษาทั้ง 18 กลุ่ม  เพื่อแจ้งสรุปผลการดำเนินงาน ใน 6 เดือนแรก  และแนวทางการดำเนินงานต่อไปอีก 6 เดือนของปีงบประมาณ 2559  ที่ กศน.อำเภอเสนาค่ะ  
        พร้อมกันนี้ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรจากคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยเราด้วยนะคะ  เก็บภาพมาฝากค่ะ