วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556


วัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
        กศน.อำเภอเสนาได้ดำเนินการวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”  โดยสอบ N-NET เมื่อวันที่ 25 สิงหาค 2556 จำนวน 6 ห้อง  สอบปลายภาคเรียน วันที่ 14 กันยายน 2556 จำนวน 22 ห้อง วันที่ 15 กันยายน 2556 จำนวน 25 ห้อง  กำหนดประกาศผลการเรียนวันที่ 29 กันยายน 2556  จะสอบซ่อมวันที่ ตุลาคม 2556  และประกาศผลการสอบซ่อมวันที่ 13 ตุลาคม 2556  เก็บภาพการสอบมาฝากค่ะ

ท่านมนตรี ลิมาภิรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคุณนริศรา
เลิศวิไล
 
มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ N-NET  โดยท่านชาญศักดิ์  สามสี หัวหน้าสนามสอบ
ได้พาตรวจเยี่ยมค่ะ

 สอบปลายภาคเรียนปีนี้ ท่านสุรีรัตน์ ดียิ่ง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังกวัดพระนครศรีอยุธยา และคุณรัชนี ทัดกลิ่น ได้มาตรวจเยี่ยมในวันที่ 14 กันยายน 2556
    
คุณมนัส พุ่มฉัตร กรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเสนาก็มาตรวจเยี่ยมในวันที่
15 กันยายน 2556 
ซึ่งท่านพานิช ศรีงาม รองประธานกรรมการสนามสอบ ได้พาชมห้องสอบด้วยค่ะ