วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561


เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อย่างเป็นทางการ
        3 มิถุนายน 2561  ที่อาคารอเนกประสงค์  กศน.อำเภอเสนา  จัดกิจกรรมไหว้ครู  มอบเกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีคุณธรรมเป็นแบบอย่างของสังคม  มอบเกียรติบัตรนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีในภาคเรียนที่ 2/2560  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  และประเมินระดับการรู้หนังสือ  ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ กศน.อำเภอเสนา  เก็บภาพกิจกรรมต่าง ๆ  มาฝากค่ะวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561


ปฏิทินปฏิบัติงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2561
สรุปจำนวนผู้เรียนและผู้สอนการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ 1/2561