วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558โยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
        เก็บภาพงานเลี้ยงส่งเลี้ยงรับผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ  ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2558  มาฝากค่ะ

  
        28 มกราคม 2558  เลี้ยงส่ง ผอ.พานิช ศรีงาม  จาก กศน.อำเภอเสนา  ที่ร้านอาหารต้นไม้  และ 29 มกราคม 2558  เดินทางไปส่งที่ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ

        29 มกราคม 2558  เลี้ยงส่ง ผอ.อำพรศิลป์ ลิมาภิรักษ์  จาก กศน.อำเภอบางปะหัน  และ ผอ.อำนาจ โตน้ำ  จาก กศน.อำเภอบ้านแพรก  ไปต่างจังหวัด  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

 
        30 มกราคม 2558  เลี้ยงรับ ผอ.จิรวัฒน์ ไทยเกื้อ  จาก กศน.อำเภอบางบาล  มา กศน.อำเภอเสนา  ที่ กศน.อำเภอเสนาค่ะ


วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


จัดทำต้นฉบับรายวิชาเลือก รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 2/2557
        ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558  ตามคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ครูแหม่ม ครูไก่ ครูกุ้ง และครูอิ๋ม  ได้ไปร่วมจัดทำต้นฉบับข้อสอบปลายภาครายวิชาเลือก ข้อสอบซ่อมรายวิชาบังคับ  ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557  ที่ไร่กุสุมารีสอร์ท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  เก็บภาพมาฝากค่ะ

ภาพนี้ที่ห้องประชุมระหว่างการจัดทำข้อสอบค่ะ

ส่วนภาพนี้  (เช้า  เย็น  ค่ำ) 
ที่ไร่กุสุมา 
PLAZZA PALIO  งานโคนม และวัดพระพุทธฉายค่ะ