วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558โยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
        เก็บภาพงานเลี้ยงส่งเลี้ยงรับผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ  ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2558  มาฝากค่ะ

  
        28 มกราคม 2558  เลี้ยงส่ง ผอ.พานิช ศรีงาม  จาก กศน.อำเภอเสนา  ที่ร้านอาหารต้นไม้  และ 29 มกราคม 2558  เดินทางไปส่งที่ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะ

        29 มกราคม 2558  เลี้ยงส่ง ผอ.อำพรศิลป์ ลิมาภิรักษ์  จาก กศน.อำเภอบางปะหัน  และ ผอ.อำนาจ โตน้ำ  จาก กศน.อำเภอบ้านแพรก  ไปต่างจังหวัด  ที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ

 
        30 มกราคม 2558  เลี้ยงรับ ผอ.จิรวัฒน์ ไทยเกื้อ  จาก กศน.อำเภอบางบาล  มา กศน.อำเภอเสนา  ที่ กศน.อำเภอเสนาค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น