วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558


ประกวดโครงงาน
        2 กุมภาพันธ์ 2558  กศน.อำเภอเสนาจัดประกวดโครงงานของนักศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ  โดย กศน.ตำบลคัดเลือกส่งมาประกวด กศน.ตำบลละ 1 โครงงาน  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 รวม 16 โครงงาน จาก 17 ตำบลค่ะ  เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักคิดในเชิงสร้างสรรค์  เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  และฝึกการนำเสนอผลงาน  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะครู กศน.อำเภอวังน้อยมาเป็นคณะกรรมการตัดสินนะคะ  เก็บภาพมาฝากค่ะ

        4 ภาพจากบนลงล่างนะคะ  (ภาพแรก)รางวัลที่ 3 ไฟแสนสวยด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จาก กศน.ตำบลสามกอ  (ภาพสอง)รางวัลที่ 3 พลังงานล่อแมลงแปลงนา จาก กศน.ตำบลดอนทอง  (ภาพสาม)รางวัลที่ 2 เตาชีวมวล จาก กศน.ตำบลเจ้าเจ็ด (ภาพสุดท้าย)รางวัลที่ 1 ไฟฟ้าจากโซลาเซล จาก กศน.ตำบลบ้านแถว 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น