วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562


ค่ายส่งเสริมประชาธิปไตย นักศึกษา กศน.อำเภอเสนา
        22-23 ธันวาคม 2561  กศน.อำเภอเสนา  จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยนักศึกษา กศน.อำเภอเสนา  ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ที่ค่ายสมพล โตรักษา  จังหวัดกาญจนบุรี  เก็บภาพมาฝากนะคะ   
  เที่ยวกรุงเทพ
10 ธันวาคม  2561  เป็นวันหยุดในกรุงเทพมหานครรถไม่ติด  เลยไปเทียวพักผ่อนค่ะ  

         ไหว้พระวัดไตรมิตรวิทยาราม  มีชื่อเดิมว่าวัดสามจีน  ตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพไทย-จีน  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  มีสิ่งสำคัญของวัด คือ  1.พระพุทธทศพลญาณ  พระประธานในพระอุโบสถ  เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย  ปูนปั้นลงรักปิดทอง  ประชาชนทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อโตวัดสามจีน  2.พระสุโขทัยไตรมิตร  เป็นพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดได้รับการบันทึกในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสส์  หน้าตั้งกว้าง 3.01 เมตร สูง 3.91 เมตร น้ำหนักกว่า 5 ตัน  3.พิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราช  ย้อนรอยสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นมาของผู้คนในสำเพ็งเยาวราช  อันเป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่สำคัญของกรุงเทพฯ  ซึ่งเติบโตขึ้นจากการก่อร่างสร้างตัวของชาวจีนที่เข้ามาทำมาหากินในเมืองไทย
        เดินเล่นบริเวณถนนเยาราช  เที่ยวชมไชนาทาวน์แห่งกรุงเทพมหานคร  เป็นแหล่งชุมชนชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีน  มีธุรกิจการค้า  การเงินการธนาคาร  ร้านทอง  ภัตตาคาร  ร้านอาหาร
        ชมตลาดพาหุรัด  เป็นย่านลิดเติ้ลอินเดียของกรุงเทพฯ  มีร้านค้า  อาคารพาณิชย์  ขายเสื้อผ้า  เครื่องแต่งตัว  อาหารและของใช้ต่างๆ  วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562