วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557


ด้วยรักและผูกพัน
        สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ได้จัดงานมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ ผอ.ภัชราพร มีรสสม  ครูแปด  และครูป้อม  ที่ห้องประชุม อบจ.พระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557  และจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ที่เลื่อนตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสำนักงาน กศน.  ที่ห้องประชุมใหญ่สำนักงาน กศน.จังกวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557  เก็บภาพในงานมาฝากค่ะ


 
งานมุทิตาจิต

งานเลี้ยงแสดงความยินดีวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557


วัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
        กศน.อำเภอเสนา  ได้ดำเนินการวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"  โดยสอบ N-NET เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 จำนวน ห้อง  สอบปลายภาคเรียนวันที่ 20-21 กันยายน 2557 จำนวน 23 ห้อง  ประกาศผลการเรียนวันที่ ตุลาคม 2557  กำหนดสอบซ่อมวันที่ 12 ตุลาคม 2557  และประกาศผลการสอบซ่อมวันที่ 19 ตุลาคม 2557  เก็บภาพการสอบมาฝากค่ะ

สอบ N-NET

 
 
 
 
สอบปลายภาคเรียน


วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557


พัฒนาบุคลากรสำหรับการเรียนการสอน
        กศน.อำเภอเสนา  ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำหรับการเรียนการสอน  โดยจัดอบรมย่อยในวันที่ 19 สิงหาคม 2557  เรื่องการเทียบโอนผลการเรียน  เพื่อให้คณะครูสามารถแนะแนวผู้เรียนและเทียบโอนผลการเรียนได้ตามสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมาย  และวันที่ 17 กันยายน 2557  เรื่องการใช้งานโปรแกรม SPSS เพื่อให้บุคลากรสามารถประมวลและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน  เก็บภาพการอบรมมาฝากค่ะ

 
 
        การเทียบโอนผลการเรียน  วิทยากรโดยอาจารย์เอกชัย ยุติศรี (ครูแหม่มกับครูไก่เป็นผู้ช่วยวิทยากรนิดนึงค่ะ)  จัดที่ห้องประชุม กศน.อำเภอเสนา


        การใช้งานโปรแกรม SPSS  วิทยากรโดย ผอ.พานิช ศรีงาม  จัดที่ห้องคอมพิวเตอร์ กศน.อำเภอเสนาค่ะ