วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557


วัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
        กศน.อำเภอเสนา  ได้ดำเนินการวัดผลประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"  โดยสอบ N-NET เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2557 จำนวน ห้อง  สอบปลายภาคเรียนวันที่ 20-21 กันยายน 2557 จำนวน 23 ห้อง  ประกาศผลการเรียนวันที่ ตุลาคม 2557  กำหนดสอบซ่อมวันที่ 12 ตุลาคม 2557  และประกาศผลการสอบซ่อมวันที่ 19 ตุลาคม 2557  เก็บภาพการสอบมาฝากค่ะ

สอบ N-NET

 
 
 
 
สอบปลายภาคเรียน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น