มุมพักผ่อน

        การทำในสิ่งที่ร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลาย  ไม่ว่าจะเป็นนอนหลับ  อ่านหนังสือ  ท่องโซเชียล  ดูทีวี  ฟังเพลง  ท่องเที่ยว  ...  นั่นเป็นการที่เราได้ให้รางวัลกับตัวเอง  ให้มีพลังพร้อมดำเนินชีวิตต่อไป

2 ความคิดเห็น: