วันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564


เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติงานการศึกษา

ขั้นพื้นฐานแล้ว  จึงขอเปลี่ยนชื่อเว็บ  

จาก  

"งานการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ 

กศน.อำเภอเสนา"  

เป็น  

"ครูแหม่ม วันดี"  

เร็วๆ นี้ค่ะ