วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

        22 กันยายน 2563  สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563  ขอให้ท่าน ผอ.พานิช ศรีงาม  ผอ.วริศรา คำนึงธรรม  อาจารย์วิมลมาศ ทิพย์ประเสริฐสิน  อาจารย์เอมอร บริบูรย์  ครูนาตนภา วายนต์  และครูรุ่งรวี ธนบุญ  มีความสุขในวัยเกษียณ  สุขภาพแข็งแรง  อายุยืนยาวนะคะ  เก็บภาพบรรยากาศในงานมาฝากค่ะ

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563

 จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2563

        ภาคเรียนที่ 1/2563  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19  กศน.อำเภอเสนา  จัดการเรียนรู้วิธีเรียน กศน.  แบบออนไซต์  ออนไลน์  ออนแอร์  และออนแฮนด์  ให้กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 18 กลุ่ม  เก็บภาพมาฝากดังนี้ค่ะ